Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI


Niniejsza polityka prywatności („Polityka Prywatności”) odnosi się do danych zbieranych za pośrednictwem serwisu internetowego LILITH-SKLEP, prowadzonego pod adresem https://lilith-sklep.pl/ („Sklep”). 
Polityka prywatności zawiera opis o gromadzonych przez nas danych w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, w tym handlu elektronicznego („Usługi” lub „Usługa”), a także w jakim celu oraz w jaki sposób są one wykorzystywane. 
Termin „przetwarzanie danych” dotyczy informacji przekazywanych dobrowolnie przez Użytkowników, a także informacji zbieranych automatycznie („pliki cookies”), obejmujących wszelkie operacje na danych osobowych, w szczególności zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, dokonywane w związku z udostępnianiem Sklepu i świadczeniem Usług.
Głównym celem przetwarzania danych jest optymalizacja funkcjonalności Sklepu i Usług do jak najprostszego i najbardziej efektywnego korzystania ze Sklepu przez jego klientów. 

§ 1. ADMINISTRATOR

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi jest PHU Emilia Podgórska adres: 92-119 Łódź ul. Oriona 1 NIP 7282605886, który przetwarza te dane osobowe zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych oraz o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w ich brzmieniu wynikającym z aktualnych ustaw, a także zgodnie z przepisami innych powszechnie obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej aktów prawnych.
 2. Użytkownik nie jest zobowiązany do przekazania Sklepowi swoich danych osobowych, ale może to w sposób znaczny ograniczyć lub całkowicie uniemożliwić korzystanie z Usług Sklepu.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników przede wszystkim w celu prawidłowego świadczenia Usług, a także marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług. Administrator przetwarza następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, adres geograficzny (zamieszkania lub podobny), numer telefonu, login oraz hasło.
 4. Zgodnie z RODO, każdy z Użytkowników ma prawo żądać usunięcia swoich danych osobowych przechowywanych przez Sklep, cofnięciu zgody na przetwarzanie danych, otrzymania informacji jakie dane są przechowywane i dlaczego, żądania kopii danych osobowych jakie sklep posiada o Użytkowniku, prawo do sprostowania danych, prawo do przenoszenia danych. W takim wypadku należy się skontaktować z obsługa pod adresem mailowym [email protected].

§ 2. BEZPIECZEŃSTWO

 1. Procesy rejestracji oraz autoryzacji Użytkownika obsługiwane są za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, dzięki czemu dane są szyfrowane i nawet w przypadku przechwycenia transmisji, niemożliwe do odczytania przez osoby nieupoważnione. 
 2. W razie konieczności w świetle obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, PHU Emilia Podgórska zgłosi zbiór danych osobowych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych, który prowadzi ogólnokrajowy, jawny rejestr zbiorów danych osobowych.

§ 3. UDOSTĘPNIANIE I PRZETWARZANIE DANYCH

 1. PHU Emilia Podgórska dzieli się informacjami ze stronami trzecimi, które pomagają PHU Emilia Podgórska działać, dostarczać, ulepszać, integrować, dostosowywać, wspierać i wprowadzać na rynek swoje usługi. PHU Emilia Podgórska zapewni, że wszystkie wchodzące w jego skład relacje, które wiążą się z przetwarzaniem danych osobowych, podlegają udokumentowanej umowie zawierającej konkretne informacje i warunki wymagane przez RODO.
 2. W przypadku wymogu prawnego, PHU Emilia Podgórska może ujawnić Twoje dane Policji lub innym organom publicznym (w tym między innymi adres IP i dane dotyczące podejrzanej działalności, takie jak niezgodne z prawem korzystanie z danej formy płatności; lub ocena ryzyka bezpieczeństwa). Dane zgromadzone przez PHU Emilia Podgórska mogą być ujawnione podmiotom trzecim zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w razie uznania, że ujawnienie takie jest niezbędne dla:
  a. ochrony praw PHU Emilia Podgórska lub osób trzecich;
  b. ochrony bezpieczeństwa publicznego lub innych osób;
  c. zapobieżenia lub powstrzymania działań o charakterze nieetycznym lub obraźliwym;
  oraz we wszelkich innych przypadkach wymaganych prawem, w szczególności w przypadkach podejrzenia popełnienia czynu zabronionego lub naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej.

§ 4. PLIKI COOKIES I SYGNALIZATORY WEB

 1. PHU Emilia Podgórska i partnerzy zewnętrzni, tacy jak partnerzy reklamowi i analityczni, używają różnych technologii do zbierania informacji, takich jak pliki cookie i sygnalizatory web.
  Serwis LILITH-SKLEP wykorzystuje pliki cookie, sygnalizatory web i inne technologie w celu:
  • ulepszania i dostosowania usług oraz sklepu internetowego;
  • ulepszania doświadczeń Użytkownika w korzystaniu z usług Sklepu;
  • umożliwieniu Użytkownikowi dostęp do usług i korzystanie z nich bez ponownego wpisywania nazwy użytkownika lub hasła;
  • zrozumienia korzystania z usług i interesów naszych klientów;
  • ustalenia, czy wiadomość e-mail została otwarta i podjęta;
  • przedstawienia reklamy odpowiedniej zainteresowaniom Użytkownika.
 2. Aby zrezygnować z korzystania z plików cookie, Użytkownik może odpowiednio ustawić przeglądarkę, zmieniając jej opcje, aby przestała akceptować pliki cookie lub wyświetlała monit przed zaakceptowaniem plików cookie z odwiedzanych witryn. Uwaga: brak akceptacji plików cookies może spowodować ograniczenie lub całkowitą niemożliwość z korzystania z usług Sklepu.

§ 5. MARKETING

 1. PHU Emilia Podgórska zastrzega sobie prawo do wysyłania Użytkownikom informacji handlowych dotyczących działalności serwisu. Prawo to powstaje w przypadku wyrażenia przez Użytkowników zgody na usługę newsletter, na korzystanie przez serwis LILITH-SKLEP z technologii push w przeglądarkach lub na inny sposób dostarczania informacji handlowych.
 2. Użytkownik może w każdym czasie wycofać zgodę na otrzymywanie informacji handlowych poprzez opcję "rezygnacji z subskrypcji".

§ .6 LINKI ZEWNĘTRZNE

 1. Sklep może zawierać linki, które po kliknięciu przez Użytkownika, mogą przekierować go na inną, zewnętrzną stronę internetową. Istnienie takich linków na stronie Sklepu absolutnie nie jest jednoznaczne z jakimkolwiek powiązaniem Sklepu z podmiotem na którego stronę internetową Użytkownik został skierowany. 

  2. PHU Emilia Podgórska w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za skutki tego rodzaju przekierowań, nie ma wpływu na treści zawarte na stronach zewnętrznych, nie ponosi odpowiedzialności za treść polityki prywatności i bezpieczeństwa obowiązującej na tych stronach, ani za stosowane w trakcie ich przeglądania pliki cookies. 

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Korzystając z naszego Sklepu wyrażasz zgodę na wszelkie postanowienia zawarte w niniejszej Polityce Prywatności.
 2. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości związane z niniejszą Polityką Prywatności skontaktuje się z nami pod adresem [email protected].
 3. PHU Emilia Podgórska zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Wszelkie zmiany będą publikowane na stronie https://lilith-sklep.pl, w zakładce „Polityka prywatności”

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium